Monday, 16 March 2009

Os oedd Elfys Preseli yn dod o Ynys Mon...

Evening.

As I have almost nothing better to do (ahem!), I have translated a few classic albums into Welsh. This may well become an occasional series.

That is all.

Profiad Simi Hendrics - Wyt ti'n Brofiadol?
Rhobet ap Dylan - Gwaed ar y Traciau
Ffloyd Pinc - Ochr Tywyll o'r Llun
Y Cwymp - Ar Byw o'r Profion Ddewiniaid
Penradio - O'r Gorau, Cyfrifiadur
Y Cerrig A Derigla - Alltud ar Stryd Fawr
Dafydd ap Owi - Siggi Serlwch a'r Pryfed Cop o'r Planed Mawrth
Y Trawiad - Galw Llundain
S.L.G. - Pawb sy'n Brifo
Gwynfyd - Mewn Groth
Y Pistolau Rhywiol - Ni Wnaeth Beth Fo'r Eirin, Dyma'r Pistolau Rhywiol!
Rhyd-y-Goed Mac - Ysgithr
Adran Llawen - Mwynhadau Anhysbys
Gelyn Y Gwlad - Mae'n Rhaid Wrth Genedl o Filwyn i Dal Ni'n Ol
Anifeiliad Anhygoel Blewog - Mane

Your pal, Coc x

No comments: